מטרת מדיניות זו להסביר מהם נוהגי שיש אוראל גניש קררא ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, וכיצד אני משתמש במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר. למעט אם צוין במפורש אחרת למונחים מוגדרים תהא המשמעות שניתנה למונחים אלו בהסכם תנאי השימוש.
1.1. פרטייך האישיים ו/או מידע אישי ו/או פרטי הזיהוי (להלן: "מידע אישי") אשר אני מקבל ממך בעת ההזמנה, נועדו לצורך ביצוע הרכישה ולא ייעשה בו שום שימוש אחר.

1.2. המידע האישי (להלן: "המידע"), לא יישמר במאגר המידע של האתר בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשל"א - 1981, וייעשה בהם שימוש על פי הוראות סעיף זה ו/או על פי הוראות כל דין.

1.3. אנו לא עושים שימוש במידע שנאסף, פרטי הלקוחות הם לצרכי התחשבנות ברשויות מס הכנסה ומע"מ בלבד.

1.4. האתר לא עושה שימוש במערכת סליקה ולכן לא נאספים פרטי אשראי ופרטיות הלקוחות נשמרת.

1.5. השימוש באתר הוא חינם ולצורך בחירת מצבה בהתאם לשביעות רצונכם, לא ייגבה מכם סכום כספי אלא לאחר הזמנת מצבה וסגירה מלאה של פרטי התשלום ותנאי האספקה.

1.6. אין לנו עניין לקבל ממך כל תוכן או מידע שהינו סודי או מוגן על ידי זכויות כלשהן. משמעותו של דבר היא שלא ייגבה ולא יישמר כל מידע עליך בשום שלב בגלישה באתר.

1.7. המידע הנמסר על ידך כפוף להוראות מדיניות הגנת הפרטיות בהסכם ו/או הדין, החברה תימנע ממסירת מידע לצדדים שלישיים, למעט לספקים וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שביצעת, אלא אם נהיה מחויבים לעשות כן על פי צו שיפוטי. במקרה זה אהיה רשאי למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך ו/או בהתאם להוראות הצו השיפוטי ללא כל הודעה מוקדמת.